Koleżanki i Koledzy,

Chcieliśmy Państwa poinformować, że w porozumieniu z reprezentacją pracowników dokonaliśmy wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać naszym programem PPK.

W drodze konkursu wybrano firmę Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.,  Wybór Investors TFI S. A., podyktowany był wynikami finansowymi osiąganymi przez tą firmę popartymi otrzymywanymi przez Investors nagrodami przyznawanymi przez niezależne media, ponad dwudziestoletnim letnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami popartymi stosownymi referencjami od Klientów oraz zaproponowanymi warunkami oferowania programu PPK dla pracowników.

  • niskie koszty całkowite prowadzenia programu PPK
  • atrakcyjny oraz efektywny model inwestowania środków na nasze przyszłe emerytury
  • program dodatkowych zniżek dla uczestników PPK

Investors jest niezależnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, jednym z największych w Polsce, jest też najczęściej nagradzany za osiągane wyniki inwestycyjne  – dziesięciokrotnie zostali wybrani najlepszym TFI w Polsce.

Zarządzają ponad 9 mld. złotych aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych, które zostały powierzone przez ponad 600 Pracodawców oraz blisko 200 tys. uczestników.

Bardziej szczegółowe informacje o Naszym programie PPK zostaną przekazane w późniejszym terminie.

pdf ikonkaWyniki wybranych subfunduszy

pdf ikonkaWdrożenie PPK

pdf ikonkaWybrane zdarzenia dyspozycyjne

pdf ikonkaRegulamin Investor PPK

pdf ikonkaInvestors Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK 55+

pdf ikonkaInvestors Deklaracja o rezygnacji z wpłat do PPK

pdf ikonkaBroszura wdrożeniowa PPK Investors 01.12.2020

ikona DOCOświadczenie o przekazaniu danych kontaktowych