Zgodnie z wytycznymi MEiN uczniowie liceów ogólnokształcących od dnia 17.05.2021r. rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym, co oznacza, że w naszej szkole:

- w dniach 17-21.05.2021 zdalnie uczą się uczniowie klas IIAg, IIBg i IICg, natomiast do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą uczniowie klas IA, IB, IIA, IIB, IIC.
- w dniach 24-28.05.2021 zdalne zajęcia będą mieć uczniowie klas IA, IB, IIA, IIB, IIC, a stacjonarne lekcje w szkole - uczniowie klas IIAg, IIBg i IICg.
Od dnia 31.05.2021r. wszyscy uczniowie przechodzą na naukę stacjonarną i będą mieć zajęcia w szkole.

Jeśli nastąpią jakieś zmiany, to zostaną Państwo o nich niezwłocznie poinformowani.