W ramach projekut realizowane są różne zadania.

Kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych nauczania za pomocą metody eksperymentu poprzez:

  • zajęcia dodatkowe realizowane w szkole
  • zajęcia organizowane w miejscach edukacji bezpośredniej:

-centrum nauk przyrodniczych Jura park krasiejów

-korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

-indywidualizacji pracy z uczniem

-doradztwa edukacyjno - zawodowego

Więcej szczegółów: www.sn.rzpwe.opolskie.pl